Strona główna / Technologie

Elektropolerowanie rur

Elektropol-r jest pierwszą firmą w Polsce, która zastosowała w przemyśle unikalny proces wewnętrznego elektropolerowania rur kwasoodpornych.

Zapoznaj się z naszą technologią

Technologie

 

TRAWIENIE

 

Element przed (po lewej) i po trawieniu.

Produkcja detali wykonywanych ze stali w sposób nierozerwalny wiąże się z zanieczyszczeniem obrabianych powierzchni wyrobu. Smary, resztki środków szlifierskich i polerskich, utlenione fragmenty metalu, wtrącenia czystego żelaza i inne defekty skutecznie przeciwdziałają naturalnemu tworzeniu się ochronnej warstewki pasywującej otwierając drogę korozji. Czyszczenie mechaniczne najczęściej nie jest wystarczające a ponadto, w przypadku detali o skomplikowanym kształcie może okazać się, trudne w realizacji, kosztowne lub wręcz ryzykowne ze względu na ryzyko uszkodzenia detalu. W praktyce okazuje się, że najbardziej skutecznym i uzasadnionym ekonomicznie procesem oczyszczania powierzchni z resztek zanieczyszczeń promujących korozję jest chemiczne lub elektrochemiczne trawienie. Ponadto, trawienie poprawia wygląd powierzchni: wygładza zarysowania i ostre krawędzie, usuwa przebarwienia w miejscach spawania, cięcia lub zgrzewania, zapewnia właściwy stopień przygotowania powierzchni przed bardziej zaawansowanymi procesami finalnej obróbki wyrobu, takimi jak pasywacja lub elektropolerowanie.

 

 

PASYWACJA

 

Efekty pasywacji po trawieniu.

 Efekty pasywacji po elektropolerowaniu.

Nierzadko naturalna odporność antykorozyjna stali jest niewystarczająca. Spontanicznie tworzona na powierzchni stali, szczelna warstwa tlenków chroniąca metal przed korozją jest bardzo cienka i podatna na mechaniczne uszkodzenia. W niesprzyjających warunkach (wilgotności, zasolenia, obecności czynników agresywnych) uszkodzona warstewka pasywacyjna nie ma możliwości się odbudować, co otwiera drogę korozji. W tej sytuacji proces chemicznej pasywacji jest wyjątkowo skuteczną i ekonomicznie uzasadnioną metodą zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów stalowych. Chemiczna pasywacja stali prowadzi do dziesięciokrotnego wzrostu grubości ochronnej warstwy tlenków na powierzchni wyrobu. Jeśli proces był przeprowadzony prawidłowo, to warstwa ta jest twarda i szczelna, nie ma skłonności do odłupywania się i trwale izoluje żywy metal od korozyjnego wpływu środowiska. Pasywacja nie modyfikuje kształtu obrabianej powierzchni a jedynie zmienia jej właściwości podwyższając odporność względem korozji.


Pasywację osiągamy elektropolerując i trawiąc detale.

 

 

 

ELEKTROPOLEROWANIE

 

Jest zapewne najbardziej zaawansowaną (oprócz galwanizacji) techniką elektrochemicznej obróbki stali. Zasadniczym celem elektropolerowania jest wygładzenie powierzchni wyrobu, lecz najczęściej proces ten jest prowadzony w ten sposób, że obrobiona powierzchnia ulega równocześnie głębokiej anodowej pasywacji, dzięki czemu zostaje w znacznym stopniu zabezpieczona przed korozją. W przypadku stali chromoniklowej elektropolerowanie prowadzidodatkowo do zwiększenia koncentracji atomów chromu na powierzchni metalu (gdyż żelazo i nikiel ulegają strawieniu szybciej), dzięki czemu obrobiona powierzchnia ulega dodatkowemu utwardzeniu. Elektropolerowanie jest zabiegiem niezwykle delikatnym w stosunku do obrabianego detalu. Specyfika procesu polega bowiem na tym, że rozpuszczeniu w elektrolicie podlegają wyłącznie te fragmenty powierzchni wyrobu, które są wyniesione ponad średnią w skali mikroskopowej. Elektropolerowanie nie narusza makroskopowej struktury powierzchni. Zachowaniu ulegają wszystkie, nawet bardzo subtelne elementy detalu, natomiast w skali mikroskopowej powierzchnia ulega wygładzeniu i wybłyszczeniu.

Detal przed obróbką -> Detal po trawieniu przygotowany do elektropolerowania -> Detal po elektropolerowaniu


Dzięki temu obrobiona powierzchnia nabiera estetycznego wyglądu oraz jest ją łatwiej utrzymać w czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku instrumentów medycznych, w gospodarstwie domowym, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i w rolnictwie. Ponieważ mechaniczna twardość stali nie ma wpływu na wydajność elektropolerską, koszt i czas procesu nie zależy, w przeciwieństwie do metod tradycyjnych, od osiągniętego w poprzednich etapach ciągu technologicznego stopnia utwardzenia powierzchni. Właściwy dobór składu chemicznego elektrolitu oraz parametrów fizykochemicznych procesu elektropolerowania ma zasadnicze znaczenie dla jakości efektu finalnego. Wiedza ta stanowi najcenniejsze know-how firm wykonujących usługi elektropolerskie i oprócz wyposażenia technicznego składa się na ich podstawowy kapitał. ELEKTROPOL-R, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zróżnicowaniu zamówień oraz wykwalifikowanej kadrze technicznej posiadł tę wiedzę w stopniu wyjątkowo głębokim.